Anna Sigås

Roll eller funktion

Specialpedagog grundskola f-9 och anpassad grundskola 1-9

Telefon

0250-265 82

E-post

anna.sigas@mora.se

Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.