Anneli Kjellemar

Roll eller funktion

Rektor Morkarlby skola F-6 och Venjan skola F-6

Telefon

0250-260 74

E-post

anneli.kjellemar@mora.se

Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.