Bostadsanpassning

Roll eller funktion

Handläggare bostadsanpassning Miljö- och byggnadsförvaltningen Mora-Orsa

Telefon
Övrigt

Telefontider:

Måndag–tisdag, torsdag–fredag, kl. 10:00–11:30.

Besökstider Mora:

Måndag–tisdag, torsdag–fredag, kl. 13:00–15:30.

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.