Cecilia Gustavsson

Roll eller funktion

Socialbibliotekarie

Telefon
Besöksadress

Köpmannagatan 4

Postadress

Biblioteket

Mora kommun

792 80 Mora

Övrigt

Ansvarar för Boken kommer, talböcker och mångspråk.

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.