Cecilia Hedström

Roll eller funktion

Socialbibliotekarie

Telefon
Besöksadress

Köpmannagatan 4, Mora

Postadress

Mora kommun

Biblioteket

792 80 Mora

Övrigt
Ansvarar för mångspråk, lättlästa böcker och storstilsböcker.

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.