Erika Karlsson

Roll eller funktion

Dokumentcontroller

Telefon

025026120

Postadress

Mora kommun

Kanslienheten

Fredsgatan 16

792 80 Mora

E-post

erika.karlsson@mora.se

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.