Eva Lovén

Roll eller funktion

Bosamordnare trygghetsboenden och särskilt boende

Telefon
Telefon 2

0250-264 00 (växel)

Besöksadress

Stenuddsvägen 2B

Postadress

792 80 Mora

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.