Hanna Rosdal

Roll eller funktion

Nämndsekreterare/Assistent

Telefon

0250-55 21 61

Telefon 2
Telefon 3
E-post

hanna.rosdal@mora.se

Besöksadress

Lillågatan 2 A, Orsa

Postadress

Box 23, 794 21 Orsa

Övrigt

Jobbar på Miljökontoret

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.