Helena Idfeldt

Roll eller funktion

Koordinator ELOF Närvaroteam

Telefon

0250-263 88

Besöksadress

Hantverkaregatan 14

Postadress

792 31 MORA

E-post

helena.idfeldt@mora.se

Övrigt

narvaroteam@mora.se

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.