Heléne Karlsson

Roll eller funktion

Samordnare föräldraskapsstöd och

ledare för ABC 3-12 år

Telefon

0250-266 12

E-post

helene.karlsson@mora.se

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.