Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat Covid-19.

Inger Würth

Roll eller funktion

Bibliotekarie

Telefon
Besöksadress

Köpmannagatan 4, Mora

Postadress

Mora kommun

Biblioteket

792 80 Mora

Övrigt

Ansvarar för talböcker och "Boken kommer".

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.