Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

Inger Würth

Roll eller funktion

Bibliotekarie

Telefon
Besöksadress

Köpmannagatan 4, Mora

Postadress

Mora kommun

Biblioteket

792 80 Mora

Övrigt

Ansvarar för talböcker och "Boken kommer".

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.