Iryna

Roll eller funktion

Kontaktperson för besökare från Ukraina

Övrigt

Iryna finns på Öppna förskolan för våra ukrainska besökare på måndagar kl. 13.00-14.00.

Iryna is working at the open preschool as a support person for our ukrainian visitors on mondays at 13.00-14.00.

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.