Iryna

Roll eller funktion

Kontaktperson för besökare från Ukraina

Övrigt

Iryna kommer att finnas på Öppna förskolan och hjälpa våra ukraninska besökare på måndagar från den 29 augusti, kl. 13.00-14.00.

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.