Joakim Linder

Roll eller funktion

Kommunalråd (MOP), Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Byggnadsnämndens ordförande (MOP)

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.