Joakim Olsson Syväluoma

Roll eller funktion

Projektledare mark- och exploatering, Utvecklingsenheten

Telefon

0250-261 39

E-post

joakim.olsson-suvaluoma@mora.se

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.