Linda Fins

Roll eller funktion

Biträdande rektor

Telefon

0250-266 16

E-post

linda.fins@mora.se

Övrigt

Vika, Våmhus, Venjan och Nusnäs förskolor

Dagbarnvårdarna

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.