Kristin Nordin Stegmayr

Roll eller funktion

Kurator Mora ungdomsmottagning

Telefon
Telefon 2
Övrigt

Kurator finns tillgänglig på drop-in tisdagar och torsdagar mellan 13:00-17:00.

Övriga tider endast bokade besök.

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.