Kristina Svedlert

Roll eller funktion

Överförmyndarhandläggare

Telefon
Övrigt

Måndag-tisdag: 13:00-15:00

Torsdag: 10:00-12:00

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.