Lena Höjlind

Roll eller funktion

Familjerättssekreterare

Telefon
Övrigt

vanligtvis telefontid vardagar 8.30 – 9.30 (undantag kan förekomma)

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.