Linn Karlsson

Roll eller funktion

Samordnare

Telefon

0250-266 45

Telefon 2
Telefon 3
Besöksadress
Postadress
E-post

linn.karlsson@mora.se

Fax
Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.