Lotta Spade

Roll eller funktion

Kommunikationsstrateg

Telefon

0250-268 74

Telefon 2
Telefon 3
Besöksadress
Postadress
E-post

lotta.spade@mora.se

Fax
Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.