Malin Gunnars

Roll eller funktion

Byggnadsinspektör

Miljö- och byggnadsförvaltningen Mora-Orsa

Telefon

0250-262 15

E-post

malin.gunnars1@mora.se

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.