Malin Höglund

Roll eller funktion

Kommunfullmäktige

Telefon
Besöksadress

Fredsgatan 16

Postadress

792 80 MORA

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.