Maria Sjösten-Andersson

Roll eller funktion

Anhörigkonsulent

Telefon

0250-265 60 (tisdag-fredag)

Telefon 2

0250-260 00 (kundtjänst)

Telefon 3
Besöksadress
Postadress
Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.