Monica Gunnars Jareholm

Roll eller funktion

Rektor på Utmelandsskolan, Utmelands och Tomtebo förskolor samt Ängsskolan.

Telefon

0250-264 67

E-post

monica.gunnars-jareholm@mora.se

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.