Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

Nina Källmodin

Roll eller funktion

Skolbibliotekarie

Telefon
Övrigt

Ansvarar för skolbiblioteken på Utmeland, Noret, Färnäs och Nusnäs skola.

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.