Sandra Johansson

Roll eller funktion

Bygglovsadministratör
Miljö- och Byggnadsförvaltningen Mora-Orsa

Telefon

0250-26249

E-post

sandra.johansson@mora.se

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.