Sonja Viklund

Roll eller funktion

Chef för kulturenheten

Telefon
Besöksadress

Köpmannagatan 4

Postadress

Kulturhuset

Mora kommun

792 80 Mora

Övrigt

I kulturenheten ingår allmänkultur, barn- och ungkultur, bibliotek, bygdearkiv och kulturminnesvård.

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.