Susan Gref

Roll eller funktion

Bygglovsutredare
Miljö- och Byggnadsförvaltningen Mora-Orsa

Telefon

0250 262 71

E-post

susan.gref@mora.se

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.