Mora växer

Publicerad: 17 april 2023 Uppdaterad: 20 april 2023

Här hittar du information om hur du redigerar sidor på Mora växer. Tanken är att du som redaktör ska kunna hjälpa projektledare på din förvaltning att löpande uppdatera information på projektsidor som de ansvarar för.

OBS! Redaktörer kan inte skapa nya sidor på Mora växer. Hänvisa de som vill skapa en ny sida till projektledare Johan Larsson Jufvas, eller kollegor på kommunikationsenheten.

Redigera befintlig projektsida:

1. Hitta sidan. Mora växer-sidorna ligger under Bygga, bo, miljö. Öppna Mora växer, öppna mappen Projekt och leta upp den projektsida du ska uppdatera.

2. Redigera text. precis som en vanlig undersida. Ingressen är den text som syns i puffvisningen på startsidan.

3. Uppdatera/byta bild. Toppbilden har måtten 1245x660 pixlar. Den blir även puffbild på startsidan. Använd Sitevisions bildmodul (inte Mediaflows). Skriv in alt-text och bildtext.

4. Ändra rubrik. Om du ändrar rubrik, byt också namn på sidan eftersom sidnamnet visas i puffen på startsidan. Högerklicka på sidan och välj byt namn. Försök välja en rubrik som håller genom hela projektet.

5. Ändra projektstatus. Alla projekt har taggats med en projektstatus som kan vara "Ska utredas", "Under planering", "Byggnation pågår" eller "Klar". För att ändra status, klicka på kugghjulet, välj egenskaper, välj metadata (med kugghjulssymbol). Längst ner finns plusboxen "Övriga", välj den status som projektet ska ändras till.

6. Ändra/lägg till sidansvarig. Sidansvarig är den som ansvarar för det aktuella projektetet i kommunen, till exempel en projektledare eller planarkitekt. Den personen får påminnelsemejlet om att sidan ska ses över. Vem det är ser du längst ned på sidan efter "Ansvarig för innehåll". Du ändrar detta i egenskaper -> metadata -> undermeny -> anvsvarig för innehåll -> klicka ur "ärv värde" om den är vald och välj sedan personen i fråga.

7. Publicera. Välj alltid få påminnelsemejl och kontrollera att det är rätt person som är sidansvarig.

8. Ändra kategori, eller flytta kartnålen på kartan. Kontakta kommunikationsenheten för att få hjälp med detta.

9. Avpublicera. Vid brådskande fall får sidan avpubliceras av redaktör, men informera då kommunikationsenheten.

Senast uppdaterad: 20 april 2023