Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Arbetslöshet

Mora har under ett flertal år haft en mycket låg arbetslöshet. Demografiska mönster, generationsväxling och en stark konjunktur har skapat en stor efterfrågan på arbetskraft. Under hösten 2018 var den genomsnittliga arbetslösheten i Mora 3,6% (länet 6,1%, riket 6,9%).

Bild

Foto av Mostphotos

Den låga arbetslösheten gäller även för specifika grupper. Ungdomsarbetslösheten ligger på ca 5,3% (länet 8,3%, riket 8,7%). Bland kommunens nyanlända invånare är arbetslösheten högre, men även här presterar Mora bra i jämförelse, Mora 17,3% (länet 29%, riket 20,2%). En låg arbetslöshet är i grunden bra då större delen av kommunens invånare är självförsörjande och delaktiga i samhällsutvecklingen. Det finns även ett starkt samband mellan arbete och god hälsa. Men det finns även en liten baksida av den låga arbetslösheten. I Mora, både i privat och offentlig sektor, råder stor kompetensbrist vilket hämmar tillväxt och expansion på arbetsmarknaden.

Läs mer om vad kommunen gör för att främja kompetensförsörjningen på kort och lång sikt.

Senast uppdaterad: 12 april 2019