Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Industritomter och mark

Mora kommun kan erbjuda verksamhets- och industritomter för nybyggnation på flera olika håll i kommunen. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga om du är intresserad av att köpa en industritomt.

Bild

Industrimark till salu

Vill du etablera dig i Mora så har vi ny exploaterad industrimark till försäljning i Örjastäppan.

Hyra av mark

Är du i tillfälligt behov av mark? Kontakta oss. Det finns kanske kommunal mark som du tillfälligt kan arrendera.

Senast uppdaterad: 17 maj 2019