Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

Information i coronatider för dig som är företagare

Den här informationen är uppdaterad: 2020-03-31

Här samlar vi information till dig som är företagare med anledning av corona-pandemin. Den består av olika länkar med samlad information från myndigheter och organisationer men också åtgärder som Mora kommun gör för att underlätta för företag. Kommunen har också startat en tillfällig företagslots.

Länkar till sidor

Här följer några länkar med information från myndigheter och organisationer med anledning av corona-pandemin.

Mora kommun

Läs mer om vad Mora kommun gör för åtgärder för att underlätta för företag och föreningar under coronakrisen. Nedan finner du förtydligande om olika åtgärdspaket.

En av åtgärderna i detta åtgärdspaket är att stå för en snabb handläggning för tillstånd för uteserveringar. I och med detta vill Mora kommun förkorta handläggningstiden genom att redan nu konstatera vilka restauranger och caféer som kan få sitt tillstånd utan det sedvanliga remissförfarandet. Restauranger och caféer som redan har ett giltigt arrendeavtal med Mora kommun kan söka sina tillstånd direkt hos polisen. Tillstånd utan remissförfarande kan också lämnas till de som har uteservering på egen mark.

Restriktionerna för när under året uteserveringar får förekomma tas också tillfälligt bort viket innebär att uteservering kan ske året runt om serveringarna så önskar.

Kontakt; Tekniska förvaltningen, telefon 0250-262 90, tekniska@mora.se

Parkeringsavgifterna tas tillfälligt bort på kommunens parkeringar i centrala Mora.

Företag och föreningar har möjlighet att vid begäran förlänga betalningstid för fakturor från kommunen till den 1 september.

Företag och föreningar som har behov av detta behöver kontakta kommunen och den kontaktperson som ansvarar för respektive faktura.

Möjligheten gäller för en rad taxor och avgifter som kommunen debiterar för.

  • Livsmedelstillsyn
  • Alkoholtillsyn
  • Tillsyn inom miljöbalkens område
  • Tillsyn inom lagen om tobak och liknande produkter
  • Tillsynsavgifter brand
  • Avgifter för tillstånd/anmälan gällande bygg och miljö. Återbetalning sker om ett ärende dras tillbaka innan handläggning påbörjats
  • Kommunala avgifter för att arrendera ut mark för t ex uteserveringar
  • Hyror för lokaler och anläggningar som kommunen äger

Tillfällig företagslots

Mora kommun ha inrättat en tillfällig företagslots med anledning av corona-pandemin. Vi lotsar dig till rätt hjälp som till exempel möjligheter till finansiering, stöd, rådgivning och slussning till de aktörer i länet som arbetar professionellt på daglig basis med att stötta bolag.

Vi kan även ta emot tips på sånt som kan underlätta och slussa det vidare.

Du når oss på tel: 0250-260 45 vardagar mellan klockan 8-12 samt klockan 13-16. Eller så skickar du din fråga på naringsliv@mora.se så hör vi av oss så snart vi kan eller nästkommande vardag.

Senast uppdaterad: 31 mars 2020