Information om näringslivsprojekt

Flera projekt har startats upp i Dalarna under hösten 2020 riktade speciellt till företag som drabbats av Coronapandemin. Det kan handla om behov för den egna verksamhet eller för de anställda. Nedan finns en kort beskrivning på de projekt som gäller företag i Mora.  

Bild

Syfte med projektet är att ge företag stöd i att möta konsekvenserna av Covid-19, samt även att stärka företagen framöver.

Fokus i projektet är på omställning till nya marknader, nya arbetssätt, digitalisering, kompetensutveckling och hållbarhetsfrågor. Även affärsrådgivning och innovationer.

Syfte med projektet är att arbeta effektivare och öka lönsamheten genom digital kunskap och verktyg.

Målgrupp: Ägare och anställda i företag med 0-49 anställda, alla branscher i Gävleborgs och Dalarnas län

Korta konkreta utbildningar. Medverkande företags behov styr utbudet. En kartläggning av medverkande företags behov görs under vintern 2020-2021. Under 2021 genomförs utbildningar samt även inspirationsföreläsningar.

Kontakt: Sara Hellberg, Affärskompetens Sverige tel. 073-386 56 21

Vänder sig till företag inom besöksnäringen och kulturella kreativa näringar (KKN) i Dalarna.

Projektmål: Få företag att överleva pandemin genom korta insatser för att komma tillbaka till hållbara affärer, öka omställningen och innovationsförmågan hos företagen.

Målgrupp: Små- och medelstora besöksnäringsföretag samt företag och aktörer inom KKN sektorn som är drabbade av Coronapandemin i Dalarna.

Kontakt: Niclas Johansson, Visit Dalarna tel. 010-600 29 32

Syftet med projekt är att färre personer ska bli arbetslösa till följd av Coronapandemin. Projektet ska bidra till att stärka kompetensförsörjningen i en situation där arbetsmarknaden står under stora förändringar till följd av Coronapandemin.

Målgrupp: Anställda, permitterade och varslade kvinnor och män på företag i Dalarna som påverkats av Coronapandemin

Kompetensutvecklingsinsatser genom validering, utbildning, handledning eller liknande.

Kontakt: Ninni Boström, Falun Borlänge regionen tel. 0243-24 80 54 eller eller PeO Sjöberg, IUC Dalarna tel. 070-559 18 18

Utbildningsinsatser till industri och tillverkande företag
Utbildningsinsatser inom automation/Robotik
Konsulttimmar ekonomisk rådgivning

Kontakt: PeO Sjöberg, IUC Dalarna tel. 070-559 18 18

Utbildningsinsatser inom automation/Robotik.
Vänder sig till industri och tillverkande företag i Dalarna.

Kontakt: PeO Sjöberg, IUC Dalarna tel. 070-559 18 18

Senast uppdaterad: 1 september 2021