Koka vattnet i Bergkarlås, Gesunda och på Sollerön
I samband med en avgrävd vattenledning under tisdagen har orent vatten kommit in i ledningssystemet i Bergkarlås. Ledningen är nu lagad men vattnet behöver kokas till dryck och mat. I Gesunda och på Sollerön ska vattnet kokas på grund av risk för vattenburen smitta.

Frivilliga insatser

På den här sidan anmäler du ditt intresse att hjälpa till med frivilliga insatser med anledning av coronapandemin. Vi kontaktar dig om vi hamnar i ett läge där kommunen behöver ta hjälp av frivilliga resurser med den kunskap du besitter.

Vi får frågor från medborgare som vill hjälpa till som volontär eller erbjuda sina tjänster på annat sätt. Med hjälp av formuläret på den här sidan upprättar vi en kontaktlista till personer som är beredda att hjälpa till om behovet av frivilliga insatser eller vikarietjänster uppstår. Dina tjänster kan också komma att tas i anspråk av Svenska Kyrkan som tillsammans med andra organisationer erbjuder hjälp och stöd som invånare i Mora kommun kan ha behov av.

Har du någon speciell kunskap som du tror vi skulle ha nytta av? Är du undersköterska, lärare, pedagog, översättare eller organisatör? I den extraordinära situation som råder kan alla sorters kunskaper vara användbara.

Har du material eller andra tjänster som du kan erbjuda? Kan du till exempel erbjuda skyddsutrustning till vården, transporter eller lokaler?

Vissa verksamheter kräver enligt lag utdrag ur belastningsregistret. Förbered dig gärna redan nu genom att begära ett utdrag via Polisens webbplats, det är gratis.


Intresseanmälan

Fyll i formuläret om du är beredd att hjälpa kommunen.


Kan du arbeta inom något av följande områden? Du kan välja flera alternativ.
Kan du arbeta inom något av följande områden? Du kan välja flera alternativ.

Har du körkort?
Har du körkort?Personuppgifter
Mora kommun kommer att behandla dina/era personuppgifter för myndighetsutövning och andra arbetsuppgifter inom nämndens verksamhetsområde.
Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Uppgifterna förvaras i ett dokument- och ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.
Uppgifterna kan komma att överföras till andra system inom kommunen samt externa myndigheter/ verksamheter. För mer information om detta så kontaktar du förvaltningens dataskyddskontaktperson.
Läs mer om personuppgifter och behandling av personuppgifter på www.morakommun.se/personuppgifter
Senast uppdaterad: 21 september 2020