Ny näringslivsstrategi

Publicerad: 17 oktober 2022 Uppdaterad: 15 november 2022

Mora kommun tar under hösten 2022 fram en ny näringslivsstrategi som ska ersätta den nuvarande. Syftet med näringslivsstrategin är att bygga ett gott företagsklimat och ett starkt Mora, som fungerar så bra som möjligt för företagare!

Näringslivsstrategi processen

Mora kommun tar fram en ny näringslivsstrategi som ska styra det dagliga arbetet med att utveckla företagsklimatet i Mora. Vår nuvarande näringslivsstrategi togs fram 2014. Nu pågår ett arbete med att se vad vad som blev gjort och se framåt. Vad är viktigt att fokusera på från 2023 för att Mora ska bli en ännu bättre plats att driva företag på? Den nya strategin ska beslutas i februari 2023.

Processen

Senast uppdaterad: 15 november 2022