Företagsbesök hos AM Berglund

Publicerad: 25 augusti 2023 Uppdaterad: 1 november 2023

Företagsbesök hos AM Berglund där vi träffade ägaren Mattias Berglund med delar av hans personal.

AM Berglund

Mattias startade företaget 2012 först som ett ”alltjänstföretag” men gick så småningom allt mer mot städning, som nu är det dominerande.

2016 vann han Gazellpriset, som det företag som växt mest i Dalarna, hela 570 % på tre år! Växtvärken kom också efter det året, men med den också viktiga lärdomar som Mattias förvaltat väl och vänt till nya framgångar. Just nu har man ca 80 personer på lönelistan.

En av lärdomarna har varit att våga satsa på personal för administration för att kunna ta emot kundsamtal och leverera kvalité både till kunder och de anställda.

Även AM Berglund upplever att det ibland är svårt att rekrytera anställda. Det gäller att vara en attraktiv arbetsgivare. Idag har lokalvård blivit ett hantverksyrke som kräver både skicklighet och utbildning.

RUT-avdraget har bidragit mycket till att företaget kunnat växa. Ungefär hälften av kunderna är privatkunder. Bland dessa finns många äldre som vill ha mer städning än hemtjänsten kan erbjuda och de beställer ofta också kringtjänster som snöskottning och gräsklippning.

Tack för ett jättetrevligt företagsbesök!

På bilden syns från vänster Lennart Solberg, Anna Hed, Marie Norell, Doris Lindberg, Mattias Berglund, Andreas Pettersson, Anders Björkman och Joakim Linder.

Senast uppdaterad: 1 november 2023