Företagsbesök hos Siljan Chark

Publicerad: 7 december 2023

Företagsbesök idag hos Siljans Chark där vi träffade Karl Årjes.

Siljan Chark

Företagsbesök idag hos Siljans Chark där vi träffade Karl Årjes. Karl äger tillsammans med Per Nilsson företaget sedan 3 och ett halvt år.

De åren har varit ganska turbulenta med allt som hänt i världen som medfört många utmaningar. Läget ser ändå bra ut. Man har investerat i en del nya maskiner och har duktig personal. Just nu råder febril aktivitet i fabriken inför julen och man har mycket planer för framtiden.

Siljan Chark är ett viktigt företag för Mora, men också för en större region. Bland annat för att kunna bibehålla och helst öka vår självförsörjningsgrad på livsmedel, ett mål som regionen satt upp och som vi behöver bidra till allihop.

För grisproducenterna är Siljan Chark det enda slakteriet från Skara till Luleå.

Siljans Chark levererar produkter till Mora kommuns kök efter den senaste upphandling, något som vi är mycket glada för.

Vi tackar för ett trevligt besök - på återseende !

Senast uppdaterad: 7 december 2023