Företagsbesök hos Qrev

Publicerad: 13 december 2023 Uppdaterad: 14 december 2023

Företagsbesök hos Qrev idag. Ett av tre besök tillsammans med Henrik Navjord på Svenskt Näringsliv.

Qrev

Företagsbesök tillsammans med Henrik Navjord på Svenskt Näringsliv hos Qrev idag. Qrev grundades 2021 när PwC Dalarna flyttade. Verksamheten är framförallt revision av bolag men man jobbar också med rådgivning. Framförallt vill de verka lokalt här i Dalarna men har även kunder i Gävleborg och Uppland.

Revision är en "förtroendebransch" och den lokala närvaron är viktig. Särskilt här i Dalarna och bland de mindre företagen uppskattar man den lokala revisorn som man kan träffa "irl". Det levererar de dryga 40 anställda och bidrar på så vis till ett livskraftigt och hållbart näringsliv.

Qrev bidrar i gymnasieskolans ekonomiprogram när eleverna gör sitt examensarbete. Eleverna kan t ex vinna en praktikvecka. Här kan man hitta framtida medarbetare. Även ekonomer och revisorer är idag bristyrken.

Vi fick några insikter i den mängder av krav som finns på revisorer. Regler som utökas för varje år, nu senast t ex kontroller för att upptäcka penningtvätt.

Vi pratade om hur samhället i stort och kommunen i det lite mindre kan underlätta för företag i alla branscher. Vi tackar för ett trevligt besök. Tack för era inspel och insikter som vi tar med oss både i kommunens arbete och Svenskt Näringsliv i det lite större perspektivet!

Senast uppdaterad: 14 december 2023