Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat Covid-19.

Företagsstöd

Håller ditt företag på att växa och behöver tillskott av kapital och kompetens? Då kan det finnas offentlig finansiering att söka som kompletterar det egna kapitalet och banklån.

Bild
Senast uppdaterad: 1 februari 2019