Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Insikt - en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning

I undersökningen Insikt - en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning, uppger företagare i kommunen hur de upplever kommunens service till näringslivet.

Bild

Det är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som tillsammans med Stockholm Business Alliance genomför en undersökning varje år. De företagare som svarat på frågorna har alla varit i kontakt med kommunen inom något av områdena:

 • Brandtillsyn
 • Bygglov
 • Markupplåtelse
 • Miljö- och hälsoskydd
 • Livsmedelskontroll
 • Serveringstillstånd
 • Upphandling

De svarande betygsätter:

 • Bemötande
 • Effektivitet
 • Information
 • Kompetens
 • Rättssäkerhet
 • Tillgänglighet.

I första hand går enkäten ut via mejl, om man inte svarat efter påminnelse så blir man uppringd. I enkäten ställs frågor om hur kunden upplevt kommunens hantering av ett ärende. Genom en frisvarsfråga finns också möjligheten att lämna synpunkter och tips på hur kommunens service kan förbättras.

Enkätsvaren är helt anonyma och kommunen kommer enbart att ta del av resultaten i bearbetad form.

Mora kommun har deltagit i undersökningarna som genomförts 2016 - 2018. Resultat av undersökningen för 2020 presenteras under våren 2021.

Senast uppdaterad: 22 april 2021