Tillväxtverkets stöd för näringslivsutveckling

Tillväxtverket har uppdraget att fördela stöd till 39 kommuner med geografiska och demografiska utmaningar så att de kan utveckla sitt näringsliv. Mora kommun är en kommunerna.

Bild

Följande insatser och aktiviteter har genomförts under 2020.

 • Projektet Morakontraktet genom dess näringslivsfond har gett skolor möjlighet att lära sig mer om arbetslivet genom ett ökat samarbete mellan skola och näringsliv.
 • Lokal stödstruktur i samverkan - ASF. Ett projektet som syftar till att tillskapa och utveckla ASF-företag på den lokala arbetsmarknaden.
 • För att främja den långsiktiga kompetensförsörjningen så har en maskin/fräs till en YH-utbildning medfinansierats.
 • Sommarlovsentreprenörer, en sommarskola för ungdomar genomfördes i samverkan med UF Dalarna.
 • Fortsatt arbete med digitalisering.
 • Tillsammans med Orsa och Älvdalens kommuner har Mora kommun deltagit i projektet främjande myndighetsutövning.
 • Stöttat verksamheten Nyföretagarcentrum.
 • Tillsammans med Regionstad Mora har vi samarbetat kring en kampanj under Vasaloppets vintervecka.
 • För att skapa centrala evenemangsytor har vi investerat i evenemangsel.
 • Medfinansiering av BID-projekt samt kartmaterial
 • Annonsering för att locka till föreläsning, främjarannonsering samt för att stärka attraktionskraften.
 • Ett arbete har startats upp för att se hur kommunens näringslivsfunktion kan utveckla sin kommunikation gentemot näringslivet.
 • En film om Mora kommuns näringslivsstrategi.
 • Framtagning av markstrategi.
 • Fortsatt stöttning av Regionstad Mora som är en viktig samarbetspart.
 • Samverkan med Regionstaden i aktivitet för att utveckla handeln genom hemkörning.
 • Coronapandemin förändrade förutsättningarna för fysiska näringslivsträffar. Vi ställde om och har istället arrangerat regelbundna livesändningar. Vi har även jobbat med andra dialogmöten, företagargala och föreläsningar som främjar näringslivet.
 • För att se utvecklingen av stadskärnan beställdes en City-indexrapport.
Senast uppdaterad: 12 augusti 2021