Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat Covid-19.

Tillväxtverkets stöd för näringslivsutveckling

Tillväxtverket har fått regeringens uppdrag att fördela 70 miljoner kronor under åren 2018 - 2020 till 39 kommuner i stödområde A för att förbättra kommunernas företagsklimat. Mora kommun är en kommunerna. Pengarna kan användas till generella näringslivsfrämjande insatser.

Bild

Följande insatser har genomförts under 2019.

 • Industriell symbios - studieresa till Sotenäs kommun.
 • Studiebesök i Torsby och Sunne kommuner.
 • Arbete med att digitalisera kommunens myndighetsutövning har påbörjats.
 • Startat upp arbetet med lokal stödstruktur ASF.
 • Morakontraktet, en samverkan mellan skola och arbetsliv, har arrangerat Moras första yrkesmässa och har skapat en "fond".
 • Tillsammans med Orsa och Älvdalens kommuner deltar vi i projektet främjande myndighetsutövning för att skapa förståelse för företagens villkor, arbeta med ett bättre bemötande och kommunikation.
 • Verksamheten på Nyföretagarcentrum har startats upp och är igång.
 • Framtagning av stadsskyltar i centrala Mora.
 • Regionstad Mora är bildat och har fått stöttning för att komma igång.
 • Genom monter på Vasaloppsmässan visa på attraktiviteten i kommunen.
 • Arbete med att utveckla evenemangsytor har startats upp.
 • Vi har jobbat med olika mötesplatser för näringslivet så som företagargala, mötesplatser, föreläsningar och dialogmöten.
Senast uppdaterad: 7 augusti 2020