Koka vattnet i Bergkarlås, Gesunda och på Sollerön
I samband med en avgrävd vattenledning under tisdagen har orent vatten kommit in i ledningssystemet i Bergkarlås. Ledningen är nu lagad men vattnet behöver kokas till dryck och mat. I Gesunda och på Sollerön ska vattnet kokas på grund av risk för vattenburen smitta.

Ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol och tobak

Här listas de aktuella avgifterna som tas ut för ansökan om serveringstillstånd, försäljning av folköl, tobak, e-cigaretter, receptfria läkemedel, e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. Klicka på relevant plusbox för att få fram en tabell med information om vad som gäller.

Serveringstillstånd

Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd enligt alkohollagen. Taxa är i svenska kronor (SEK). Förändrade avgifter från föregående år fetstilmarkeras.

Prövningsavgifter enligt alkohollagen

Taxa 2020

Taxa 2021

Ny ansökan om stadigvarande tillstånd

10 300

10 500

Ny ansökan inom tre månader efter tre underkända prov

5200

5300

Ägarförändringar inom ett bolag

10 300

10 500

Förändring inom styrelse

6100

6200

Ändrat serveringstillstånd

5800

5900

Tillstånd för provsmakning

2300

2300

Tillfälligt utökad serveringstid

2000

2000

Anmälan om lokal för cateringtillstånd

500

500

Avgifter för tillfälliga serveringstillstånd. Taxa är i svenska kronor (SEK). Förändrade avgifter från föregående år fetstilmarkeras.

Serveringstillstånd

Taxa 2020

Taxa 2021

Allmänheten, extern ansökan

10300

10 500

Allmänheten, återkommande ansökan från extern

5800

5900

Allmänheten, ansökan från i kommunen verkande krögare

3500

3600

Slutet sällskap

800

1600

Tillsynsavgifter

Fast tillsynsavgift. Taxa är i svenska kronor (SEK). Förändrade avgifter från föregående år fetstilmarkeras.

Tillsynsavgift

Taxa 2020

Taxa 2021

Administrativ tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd

1500

1500

Rörlig tillsynsavgift beroende på omsättning av alkoholdrycker per år. Taxa är i svenska kronor (SEK). Förändrade avgifter från föregående år fetstilmarkeras.

Rörlig tillsynsavgift

Taxa 2020

Taxa 2021

0 – 75 000

0

0

75 001 – 150 000

1200

1200

150 001 – 225 000

2300

2300

225 001 – 300 000

3500

3600

300 001 – 500 000

4600

4700

500 001 – 750 000

6900

7000

750 001 – 1 000 000

10 400

10 600

1 000 001 – 2 000 000

13 900

14 100

2 000 001 – 3 000 000

15 000

15 300

3 000 001 – 4 000 000

16 200

16 500

4 000 001 – 5 000 000

17 300

17 600

5 000 001 – 6 000 000

18 500

18 800

6 000 001 – 7 000 000

19 600

19 900

7 000 001 – 8 000 000

20 800

21 200

8 000 001 -

22 000

22 400

Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt tobakslagen. Taxa är i svenska kronor (SEK). Förändrade avgifter från föregående år fetstilmarkeras.

Avgift

Taxa 2020

Taxa 2021

Ny ansökan om stadigvarande tillstånd

8000

8100

Tillfälligt försäljningstillstånd

6000

6100

Tillfälligt försäljningstillstånd, tillståndshavare i kommunen

6000

6100

Betydande förändring i bolag

8000

8100

Mindre förändring i bolag

6000

6100

Övriga tillsynsavgifter för tobak, folköl, receptfria läkemedel, e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. Taxa är i svenska kronor (SEK). Förändrade avgifter från föregående år fetstilmarkeras.

Tillsynsavgift

Taxa 2020

Taxa 2021

Tobaksförsäljning

6000

6100

Folkölsförsäljning

2300

2300

Försäljning av receptfria läkemedel

2300

2300

E-cigaretter och påfyllnadsbehållare

2300

2300

Övriga avgifter för exempelvis förseningsavgifter, kunskapsprov och kontrollköp. Taxa är i svenska kronor (SEK). Förändrade avgifter från föregående år fetstilmarkeras.

Avgift

Taxa 2020

Taxa 2021

Anmälningsavgift vid försäljning av folköl

1300

1300

Anmälningsavgift vid försäljning av E-cigaretter och påfyllnadsbehållare

1300

1300

Förseningsavgift om restaurangrapport inte inkommer per påminnelse

2500

2500

Förseningsavgift om rapporten fortfarande inte kommer in

Högsta avgiftsklass + 2000 kr

Högsta avgiftsklass + 2500 kr

Kunskapsprov per tillfälle

2300

2300

Kunskapsprov per tillfälle, slutet sällskap

1100

1100

Avgift för kontrollköp (Tobak, folköl, receptfria läkemedel, E-cigaretter)

1300

1300

Senast uppdaterad: 31 mars 2021