Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol och tobak

Här listas de aktuella avgifterna som tas ut för ansökan om serveringstillstånd, försäljning av folköl, tobak, e-cigaretter, receptfria läkemedel, e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. Klicka på relevant plusbox för att få fram en tabell med information om vad som gäller.

Serveringstillstånd

Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd enligt alkohollagen. Taxa är i svenska kronor (SEK). Förändrade avgifter från föregående år fetstilmarkeras.

Prövningsavgifter enligt alkohollagen

Taxa 2019

Taxa 2020

Ny ansökan om stadigvarande tillstånd

10 300

10 300

Ny ansökan inom tre månader efter tre underkända prov

5200

5200

Ägarförändringar inom ett bolag

10 300

10300

Förändring inom styrelse

6100

6100

Ändrat serveringstillstånd

5800

5800

Tillstånd för provsmakning

2300

2300

Tillfälligt utökad serveringstid

2000

2000

Anmälan om lokal för cateringtillstånd

500

500

Avgifter för tillfälliga serveringstillstånd. Taxa är i svenska kronor (SEK). Förändrade avgifter från föregående år fetstilmarkeras.

Serveringstillstånd

Taxa 2019

Taxa 2020

Allmänheten, extern ansökan

10300

10300

Allmänheten, återkommande ansökan från extern

5800

5800

Allmänheten, ansökan från i kommunen verkande krögare

3500

3500

Slutet sällskap

800

800

Tillsynsavgifter

Fast tillsynsavgift. Taxa är i svenska kronor (SEK). Förändrade avgifter från föregående år fetstilmarkeras.

Tillsynsavgift

Taxa 2019

Taxa 2020

Administrativ tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd

1500

1500

Rörlig tillsynsavgift beroende på omsättning av alkoholdrycker per år. Taxa är i svenska kronor (SEK). Förändrade avgifter från föregående år fetstilmarkeras.

Rörlig tillsynsavgift

Taxa 2019

Taxa 2020

0 – 75 000

0

0

75 001 – 150 000

1200

1200

150 001 – 225 000

2300

2300

225 001 – 300 000

3500

3500

300 001 – 500 000

4600

4600

500 001 – 750 000

6900

6900

750 001 – 1 000 000

10 400

10 400

1 000 001 – 2 000 000

13 900

13 900

2 000 001 – 3 000 000

15 000

15 000

3 000 001 – 4 000 000

16 200

16 200

4 000 001 – 5 000 000

17 300

17 300

5 000 001 – 6 000 000

18 500

18 500

6 000 001 – 7 000 000

19 600

19 600

7 000 001 – 8 000 000

20 800

20 800

8 000 001 -

22 000

22 000

Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt tobakslagen. Taxa är i svenska kronor (SEK). Förändrade avgifter från föregående år fetstilmarkeras.

Avgift

Taxa 2019

Taxa 2020

Ny ansökningsavgift (detaljhandels- eller partihandelstillstånd)

6000

8000

Tillfälligt försäljningstillstånd


6000

Tillfälligt försäljningstillstånd, tillståndshavare i kommunen


6000

Betydande förändring i bolag


8000

Mindre förändring i bolag


6000

Övriga tillsynsavgifter för tobak, folköl, receptfria läkemedel, e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. Taxa är i svenska kronor (SEK). Förändrade avgifter från föregående år fetstilmarkeras.

Tillsynsavgift

Taxa 2019

Taxa 2020

Tobaksförsäljning

1 800

6000

Folkölsförsäljning

1800

2300

Försäljning av receptfria läkemedel

1800

2300

E-cigaretter och påfyllnadsbehållare

1800

2300

Övriga avgifter för exempelvis förseningsavgifter, kunskapsprov och kontrollköp. Taxa är i svenska kronor (SEK). Förändrade avgifter från föregående år fetstilmarkeras.

Avgift

Taxa 2019

Taxa 2020

Anmälningsavgift vid försäljning av folköl

1000

1300

Förseningsavgift om restaurangrapport inte inkommer per påminnelse

2000

2500

Förseningsavgift om rapporten fortfarande inte kommer in

Högsta avgiftsklass + 2000 kr

Högsta avgiftsklass + 2500 kr

Kunskapsprov per tillfälle

1800

2300

Kunskapsprov per tillfälle, slutet sällskap

900

1100

Avgift för kontrollköp (Tobak, folköl, receptfria läkemedel, E-cigaretter)

1000

1300

Senast uppdaterad: 5 november 2020