Ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol och tobak

Här listas de aktuella avgifterna som tas ut för ansökan om serveringstillstånd, försäljning av folköl, tobak, e-cigaretter, receptfria läkemedel, e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. Klicka på relevant plusbox för att få fram en tabell med information om vad som gäller.

Serveringstillstånd

Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd enligt alkohollagen. Taxa är i svenska kronor (SEK). Förändrade avgifter från föregående år fetstilmarkeras.

Prövningsavgifter enligt alkohollagen

Taxa 2021

Taxa 2022

Ny ansökan om stadigvarande tillstånd

10 500

10 500

Ny ansökan inom tre månader efter tre underkända prov

5 300

5 300

Ägarförändringar inom ett bolag

10 500

10 500

Förändring inom styrelse

6 200

6 200

Ändrat serveringstillstånd

5 900

5 900

Tillstånd för provsmakning

2 300

2 300

Tillfälligt utökad serveringstid

2 000

2 000

Anmälan om lokal för cateringtillstånd

500

500

Avgifter för tillfälliga serveringstillstånd. Taxa är i svenska kronor (SEK). Förändrade avgifter från föregående år fetstilmarkeras.

Serveringstillstånd

Taxa 2021

Taxa 2022

Allmänheten, extern ansökan

10 500

10 500

Allmänheten, återkommande ansökan från extern

5 900

5 900

Allmänheten, ansökan från i kommunen verkande krögare

3 600

3 600

Slutet sällskap

1 600

1 600

Tillsynsavgifter

Fast tillsynsavgift. Taxa är i svenska kronor (SEK). Förändrade avgifter från föregående år fetstilmarkeras.

Tillsynsavgift

Taxa 2021

Taxa 2022

Administrativ tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd

1 500

1 500

Rörlig tillsynsavgift beroende på omsättning av alkoholdrycker per år. Taxa är i svenska kronor (SEK). Förändrade avgifter från föregående år fetstilmarkeras.

Rörlig tillsynsavgift

Taxa 2021

Taxa 2022

0 – 75 000

0

0

75 001 – 150 000

1 200

1 200

150 001 – 225 000

2 300

2 300

225 001 – 300 000

3 600

3 600

300 001 – 500 000

4 700

4 700

500 001 – 750 000

7 000

7 000

750 001 – 1 000 000

10 600

10 600

1 000 001 – 2 000 000

14 100

14 100

2 000 001 – 3 000 000

15 300

15 300

3 000 001 – 4 000 000

16 500

16 500

4 000 001 – 5 000 000

17 600

17 600

5 000 001 – 6 000 000

18 800

18 800

6 000 001 – 7 000 000

19 900

19 900

7 000 001 – 8 000 000

21 200

21 200

8 000 001 -

22 400

22 400

Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt tobakslagen. Taxa är i svenska kronor (SEK). Förändrade avgifter från föregående år fetstilmarkeras.

Avgift

Taxa 2021

Taxa 2022

Ny ansökan om stadigvarande tillstånd

8 100

8 100

Tillfälligt försäljningstillstånd

6 100

6 100

Tillfälligt försäljningstillstånd, tillståndshavare i kommunen

6 100

6 100

Betydande förändring i bolag

8 100

8 100

Mindre förändring i bolag

6 100

6 100

Övriga tillsynsavgifter för tobak, folköl, receptfria läkemedel, e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. Taxa är i svenska kronor (SEK). Förändrade avgifter från föregående år fetstilmarkeras.

Tillsynsavgift

Taxa 2021

Taxa 2022

Tobaksförsäljning

6 100

6 100

Folkölsförsäljning

2 300

2 300

Försäljning av receptfria läkemedel

2 300

2 300

E-cigaretter och påfyllnadsbehållare

2 300

2 300

Övriga avgifter för exempelvis förseningsavgifter, kunskapsprov och kontrollköp. Taxa är i svenska kronor (SEK). Förändrade avgifter från föregående år fetstilmarkeras.

Avgift

Taxa 2021

Taxa 2022

Anmälningsavgift vid försäljning av folköl

1 300

1 300

Anmälningsavgift vid försäljning av E-cigaretter och påfyllnadsbehållare

1 300

1 300

Förseningsavgift om restaurangrapport inte inkommer per påminnelse

2 500

2 500

Förseningsavgift om rapporten fortfarande inte kommer in

Högsta avgiftsklass + 2 500 kr

Högsta avgiftsklass + 2 500 kr

Kunskapsprov per tillfälle

2 300

2 300

Kunskapsprov per tillfälle, slutet sällskap

1 100

1 100

Avgift för kontrollköp (Tobak, folköl, receptfria läkemedel, E-cigaretter)

1 300

1 300

Senast uppdaterad: 4 januari 2022