Bli leverantör till Mora kommun

Mora kommun vill förbättra möjligheterna för såväl stora som små företag att delta i kommunens upphandlingar. För att öka konkurrensen och underlätta för små och medelstora leverantörer att delta, ska upphandlingar i möjligaste mån anpassas så att fler kan lämna anbud.

Nya sanktioner mot Ryssland påverkar offentlig upphandling

EU har beslutat att förbjuda tilldelning och fortsatt fullgörande av offentliga kontrakt med Ryssland. Förbudet mot tilldelning gäller från och med den 9 april och förbudet mot fullgörande av kontrakt gäller från och med den 11 oktober 2022.

För att kunna bli leverantör till kommunen måste du som leverantör delta i någon av våra offentliga upphandlingar. Du kan ta del av vilka upphandlingar som pågår just nu i vårt upphandlingsverktyg e-Avrop.

Senast uppdaterad: 19 juli 2022