Inköp, regler och policy

Mora kommuns inköpscentral har ett samordningsansvar för upphandling av varor och tjänster, med syfte att nå rätt kvalitet till lägsta möjliga kostnad.

Upphandlingsenheten har ett ansvar, i nära samarbete med Orsa kommun, Älvdalens kommun och de kommunala bolagen, att besluta om avtalsområden lämpliga för ramavtal, att upphandling genomförs och att ramavtal tecknas inom beslutade områden.

Respektive verksamhetsområde i Mora kommun ansvarar för sina egna inköp från ramavtal (avrop), direktupphandlingar och att ställa krav i objektupphandlingar.

Senast uppdaterad: 21 september 2021