Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

Bli leverantör till Mora kommun

Mora kommun vill förbättra möjligheterna för såväl stora som små företag att delta i kommunens upphandlingar. För att öka konkurrensen och underlätta för små och medelstora leverantörer att delta, ska upphandlingar i möjligaste mån anpassas så att fler kan lämna anbud.

För att kunna bli leverantör till kommunen måste du som leverantör delta i någon av våra offentliga upphandlingar. Du kan ta del av vilka upphandlingar som pågår just nu i vårt upphandlingsverktyg Mercell.

Senast uppdaterad: 26 februari 2019