Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat Covid-19.

Bli leverantör till Mora kommun

Mora kommun vill förbättra möjligheterna för såväl stora som små företag att delta i kommunens upphandlingar. För att öka konkurrensen och underlätta för små och medelstora leverantörer att delta, ska upphandlingar i möjligaste mån anpassas så att fler kan lämna anbud.

För att kunna bli leverantör till kommunen måste du som leverantör delta i någon av våra offentliga upphandlingar. Du kan ta del av vilka upphandlingar som pågår just nu i vårt upphandlingsverktyg Mercell.

Senast uppdaterad: 26 februari 2019