Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

E-handel, e-faktura

Den 1 april 2019 träder en ny lag i kraft som innebär att fakturor som en leverantör utfärdar till en myndighet eller offentlig förvaltning ska vara elektroniska och överensstämma med den europeiska standarden för elektronisk fakturering.

Lagkravet gäller alla inköp som görs efter den 1 april 2019, oavsett belopp. Avtal om inköp och upphandlingar som slutits innan den 1 april omfattas inte.

När du väljer att skicka en elektronisk faktura till oss får vi den snabbare än när den skickas som pappersfaktura med vanlig post och du som leverantör sparar både porto och papper.

OBS! PDF-fakturor är inte godkända som e-fakturor.

Du som leverantör kan ofta e-fakturera via ditt affärssystem. Stäm av med din systemleverantör om du kan skicka e-fakturor via ditt affärssystem.

Elektroniska fakturor till Mora kommun skickas via PEPPOL-nätverket. Mora kommuns PEPPOL-ID är 0007:2120002213

Mora kommun kan även ta emot elektroniska fakturor från följande operatörer: Inexchange, Pagero, Crediflow, Expert Lexmark Expert systems (Fakturaportalen), Visma SPCS, Swedbank, TietoEnator, Basware, BGC (SEB, Handelsbanken och Danske Bank), Evry.

Mora kommuns GLN-kod är: 7321200022139

Du kan också använda Mora kommuns fakturaportal. Fakturaportalen är kostnadsfri. Kontakta våra ekonomiassistenter för hjälp att komma igång med fakturaportalen.

OBS! Det är viktigt att du som leverantör för en dialog med oss innan den första fakturan skickas, eftersom det måste finnas en referens på rätt ställe på fakturan för att den ska kunna bli inläst i vårt system. Vilken referens det ska vara kommer vi överens om.


Anslutningsuppgifter för att skicka e-faktura till Mora kommun

Fält

Fältinformation

Organisationsnummer och namn

212000-2213 Mora kommun

Distributionstjänst / VAN-leverantör

Visma Proceedo

E-fakturaadress

PEPPOL-ID: 0007:2120002213

GLN-kod: 7321200022139

Fakturareferens

Fakturan märks med överenskommen referens

Senast uppdaterad: 21 januari 2021