Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

Inköp, regler och policy

Mora kommuns inköpscentral har ett samordningsansvar för upphandling av varor och tjänster, med syfte att nå rätt kvalitet till lägsta möjliga kostnad.

Upphandlingsenheten har ett ansvar, i nära samarbete med Orsa kommun, Älvdalens kommun och de kommunala bolagen, att besluta om avtalsområden lämpliga för ramavtal, att upphandling genomförs och att ramavtal tecknas inom beslutade områden.

Respektive verksamhetsområde i Mora kommun ansvarar för sina egna inköp från ramavtal (avrop), direktupphandlingar och att ställa krav i objektupphandlingar.

Senast uppdaterad: 26 februari 2019