Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat Covid-19.

Planerade upphandlingar

Utvecklingsarbete pågår för upphandlingar som Mora kommuns Inköpscentral planerar att annonsera inom en nära framtid.

Senast uppdaterad: 15 juni 2020