Tyck till om webbplatsen morakommun.se - svara på vår enkät

För att kunna förbättra användarupplevelsen på morakommun.se behöver vi din feedback. Hjälp oss att svara på en enkät med fem frågor. Du kan svara på enkäten fram till och med den 30 november.

Smileygubbar på rad.

Hur uppfattar du innehållet och funktionerna på vår webbplats? Vad kan vi förbättra?

I enkäten finns fem påståenden. Svara på en skala från 1 - 10 om hur väl du instämmer med påståendet.

Senast uppdaterad: 2 november 2020